Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Palengvintos sąlygos dėl dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo pateikimo diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino laikotarpiu

Sukurta 2021.04.20 / Atnaujinta 2021.04.20 05:56
  Palengvintos sąlygos dėl dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo pateikimo diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino laikotarpiu

  Informuojame, kad 2021 m. kovo 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XXII-1519 pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriame buvo patobulinta ir su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis suderinta asmens dokumentų išdavimo procedūra.

   

   

  Nuo 2021 m. balandžio 9 d. įsigaliojo Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 4 dalies papildymas nuostata, kad „<...> Jeigu pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą pateikti dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka“, t. y.  pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 patvirtintą Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

  Pagal 2021 m. balandžio 19 d. įsigaliojusį Aprašo pakeitimą, dokumentai dėl paso išdavimo ar keitimo pirmiau nurodytais atvejais Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai (toliau – konsulinė įstaiga) galės būti pateikiami registruotuoju paštu arba per kurjerį. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši galimybė galės būti taikoma tik išimtiniais atvejais, t. y. jei dėl užsienio valstybėse taikomų judėjimo ribojimų nėra galimybės atvykti į Migracijos departamentą ar į konsulinę įstaigą, jei piliečio, kuriam bus išduotas ar pakeistas pasas, duomenys yra Gyventojų registre, jei jam jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienų metų amžiaus) ir jis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai. Be to, dėl dokumentų pateikimo nurodytuoju būdu turės būti iš anksto susitarta (elektroninių ryšių priemonėmis) su konsuline įstaiga, o konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis turės įsitikinti dokumentus pateikusio asmens ir piliečio, kuriam bus išduodamas ar keičiamas pasas, tapatybe. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad piliečiams nuo 12 metų amžiaus pirmiau minėta tvarka konsulinėse įstaigose bus išduodamas pasas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų, galiojantis ne ilgiau kaip 12 mėnesių, ir nepriklausomai nuo išduodamo dokumento galiojimo trukmės bus taikomas Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1108 redakcija), nustatyto dydžio konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą (išskyrus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme nustatytus atvejus, kai taikomos konsulinio mokesčio lengvatos).

  Naujienlaiškio prenumerata