Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Australijoje

Sukurta 2015.02.25 / Atnaujinta 2020.04.16 12:26

Bendruomenės

Pavadinimas

Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Pirmininkas Antanas Čibiras
Adresas 44 Errol Street, North Melbourne, VIC 3051, Australia
E. pašto adresas [email protected].au
Interneto svetainė www.australianlithuanians.org
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkė
Pirmininkas Aleksas Talanskas
Adresas 15 Penola Street, Killenny 5009, Australia
Telefono numeris 0401 122 534
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė

www.facebook.com/lithuaniansinsouthaustralia

Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Brisbano apylinkė
Pirmininkas Julius Motuzas
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė lithuaniansinbrisbane.org
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Geelongo apylinkė
Pirmininkė Kaja Starinskas
Adresas 7 Elsie Street, Bell Park, VIC 3215, Australia
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Lietuviai Hobarto apylinkėje

Pirmininkė Regina Share
Adresas 9 Trevatt Court, Lutana, TAS 7009
Telefono numeris 0499 958 889
El. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Kanberos apylinkė
Pirmininkė Žydrė Pember
Adresas Grant Cameron Centre, 27 Mulley Street, Holder, ACT 2611, Australia
Telefono numeris (07) 5563 9128
E. pašto adresas [email protected]; [email protected]
Interneto svetainė sites.google.com/view/lithuaniancommunityact
Facebook grupė Canberra Lithuanian Community
Pavadinimas

Australijos lietuvių bendruomenės Melbourno apylinkė

Pirmininkė Rita Mačiulaitienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Lietuviai Perto apylinkėje

Pirmininkas Kristina Repsevičius
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Australijos lietuvių bendruomenės Sydnėjaus apylinkė

Pirmininkė Monika Čyplys
Adresas PO Box 205, Bankstown, NSW 1885, Australia
Telefono numeris 0426 767 554
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga

Pirmininkas Saulius Balnionis
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Australijos lietuvių fondas

Pirmininkas Algirdas Šimkus
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga

Pirmininkas Tautvydas Anušaitis
El. paštas [email protected]
Pavadinimas

Australijos lietuvių skautų sąjunga

Rajono vadas Henrikas Antanaitis
El. paštas [email protected]
Pavadinimas

Lietuvių bendruomenės spaudos sąjunga

Veikla Leidžia laikraštį “Mūsų Pastogė”
Pirmininkas Romas Cibas
Adresas PO Box 550, Bankstown, NSW 1885, Australia
Telefono numeris (02) 9782 0080
El. Pastas [email protected]
Interneto svetainė slic.org.au/Pastoge

 

 

Naujienlaiškio prenumerata