Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JAPONIJOJE, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI, INDONEZIJOS RESPUBLIKAI IR MALAIZIJAI

Adresas: 3-7-18 Moto-Azabu; Minato-ku, Tokyo 106-0046, JAPAN

plačiau »

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2018.04.03 13:52

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje konsulinis mokestis mokamas Japonijos jenomis. Konsulinio mokesčio tarifų eurais atitikmuo jenomis patvirtinamas remiantis Europos centrinio banko skelbiamu užsienio valiutos kursu.

Už pasų ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą

100 eurų

13115 jenų

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą vaikams iki 18 metų ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius

50 eurų

6558  jenos

- laikino paso išdavimą

50 eurų

6558  jenos

- asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

5 eurai

656  jenos

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimą priėmimą:

- Šengeno vizos

60 eurų

7869  jenos

- nacionalinės vizos

60 eurų

7869 jenos

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

13115  jenų

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6558  jenos

- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo

25 eurai

3279 jenos

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

60 eurų

7869  jenos

Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės įstaigų

20 eurų

2623  jenos

Už dokumentų legalizavimą ambasadoje ar perdavimą tvirtinimui pažyma (Apostille) į Užsienio reikalų ministeriją

20 eurų

2623 jenos

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

- santuokos įregistravimą

100 eurų

13115 jenų

- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

5 eurai

656  jenos

Už notarinius veiksmus:

- sandorių (įgaliojimų, testamentų ir kt.) patvirtinimą

30 eurų

3935 jenos

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

10 eurų

1312  jenos

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

1312  jenų

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 eurų

3935  jenos

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

3935  jenos

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

6558  jenos

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

3935  jenos

- jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

13115  jenų

- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų

1312  jenų

Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

6558  jenos

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

3935  jenos

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6558  jenos

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

30 eurų

3935  jenos

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

- iki 115 eurų vertės

15 eurų

1967  jenos

- daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

2623  jenų

 

Naujienlaiškio prenumerata