Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2021.06.01 08:34

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje atsiskaityti už konsulines ir pašto paslaugas galima:

  1. Banko mokėjimo kortele ambasadoje
  2. Banko pavedimu į ambasados sąskaitą Lietuvoje
  3. Banko pavedimu į ambasados sąskaitą Japonijoje (tik už asmens tapatybės kortelės ir paso siuntimą paštu Japonijoje)
Sąskaita Lietuvoje
Gavėjas Lietuvos  Respublikos ambasada Japonijoje
Sąskaitos Nr. LT89 7300 0101 5612 6550
Bankas „Swedbank” AB
Banko adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas HABALT22
Juridinio asmens kodas 112029651
Sąskaita Japonijoje
Gavėjas Embassy of the Republic of Lithuania
Sąskaitos Nr. 045-00-1268685
Bankas MUFG Bank, LTD.
Banko padalinys Roppongi branch
Banko adresas

106-0032

4-9-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

Tel.: 03-3408-8111

SWIFT kodas BOTKJPJT
Sąskaitos tipas Ordinary (Futsu)
Zengin Bank code 0005
Zengin branch code 348

SVARBU: 

Pavedime į „Swedbank“ prašome nurodyti pareiškėjų vardą(us), pavardę(es) ir konsulinę paslaugą(as), dėl kurios(ių) bus kreipiamasi, pvz. už vardenio pavardenio paso keitimą. Su banko pavedimu susiję banko mokesčiai neturi būti įskaičiuoti į mokesčio sumą, atlikdamas operaciją mokėtojas turi nurodyti kad mokėtojo ir gavėjo bankų taikomas papildomas išlaidas apmoka mokėtojas.

Pareiškėjas, pageidaujantis išduotą ar pakeistą asmens tapatybės kortelę ar pasą gauti paštu Japonijoje, į ambasados sąskaitą Japonijoje turi pervesti registruoto valstybinio pašto išlaidas padengiančią sumą.

Pareiškėjas, pageidaujantis išduotus dokumentus (pvz., konsulinę pažymą, civilinės  būklės aktą liudijantį išrašą) gauti paštu Japonijoje, ambasadai pateikia Japonijos pašto voką (Japan Post Letter Pack) su užrašytu atgaliniu adresu.

Pareiškėjas, pageidaujantis išduotus dokumentus gauti paštu už Japonijos ribų, taip pat apmoka dokumento siuntimo paštu išlaidas. Dokumentai siunčiami naudojantis valstybinės Specialiosios pašto tarnybos (EMS) paslaugomis.

Taikoma nuo 2021 m. kovo 1 d.

Pašto paslaugų tarifai siunčiant asmens tapatybės kortelę ar pasą registruotu paštu Japonijoje:
Iki dviejų pasų viename voke 965 jenos
Iki keturių pasų viename voke 1005 jenos
Pašto paslaugų tarifai siunčiant išduotus dokumentus (pvz., pasą ar konsulinę pažymą) Specialiosios pašto tarnybos (EMS) paslaugomis už Japonijos ribų:
Naujoji Zelandija 15 eurų
Filipinai, Malaizija, Indonezija, Singapūras 11 eurų

Konsuliniai mokesčio tarifai

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
paso išdavimas ar keitimas piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems piliečiams piliečiams 50 eurų
Laikinojo paso išdavimas 50 eurų
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25 eurai
Santuokos įregistravimas 100 eurų
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:
santuokos įrašą liudijančio išrašo 5 eurai

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.
5 eurai

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.
5 eurai
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas 5 eurai
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20 eurų
Konsulinių pažymų išdavimas 30 eurų
Notarinių veiksmų atlikimas:
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50 eurų
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100 eurų
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų

(už puslapį)
parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas

30 eurų

(už puslapį)
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eurų
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
jūrinio protesto priėmimas 100 eurų
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10 eurų
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

20

(už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 eurų

(per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eurų
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100 eurų
dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60 eurų
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160 eurų
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 120 eurų
Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 80 eurų
Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas vaikams vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus 40 eurų
Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos bei Serbijos piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 35 eurai
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

*Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką Reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

 

Naujienlaiškio prenumerata