Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2021.04.28 07:33

Lietuvos ambasadoje Japonijoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir tik asmeniškai atvykus į ambasadą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims. Dėl notarinių veiksmų atlikimo kreiptis paštu negalima.

Nuo š.m. liepos 1 d. atsiras galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, kai notarinį veiksmą atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Nuotoliniu būdu negalės būti atliekami šie notariniai veiksmai: testamento patvirtintinimas ar priėmimas saugoti, taip pat liudijimas, kad asmuo yra gyvas ir tam tikroje vietoje;

Asmuo savo valiai patvirtinti turės turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal LR notariato įstatymo 27 straipsnį:

 1. tvirtina testamentus;
 2. tvirtina įgaliojimus;
 3. tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 4. tvirtina išankstinius nurodymus;
 5. tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 6. tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 7. tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 8. tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 9. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 10. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 11. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 12. priima saugoti asmeninius testamentus;
 13. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 14. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Kreipiantis dėl notarinio veiksmo atlikimo reikia pateikti:

 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Kitus notariniam veiksmui atlikti reikalingus dokumentus ar duomenis.
 • Konsulinį mokestį Japonijos jenomis grynais ir be grąžos. 

Kreipiantis dėl įgaliojimo surašymo, patvirtinimo reikia žinoti:

 • įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą;
 • žinoti, kokias teises suteiksite įgaliotiniui (atlikti konkrečius veiksmus, sudaryti įvairius sandorius ir pan.);
 • įgaliojimui dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo, dovanojimo surašyti ir patvirtinti : turėti įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą (VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas) ar jo kopiją, arba žinoti tikslų nekilnojamojo turto adresą ir unikalų numerį;
 • įgaliojimui dėl transporto priemonės (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo surašyti  ir patvirtinti: turėti transporto priemonės registracijos liudijimą ar jo kopiją, arba žinoti automobilio markę ir modelį, valstybinį Nr., identifikavimo Nr.;
 • pareiškimai dėl palikimo priėmimo ambasadoje netvirtinami - jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje;
 • įgaliojimui dėl paveldėjimo bylos vedimo Lietuvoje surašyti ir patvirtinti reikia žinoti mirusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir mirties datą;
 • įgaliojimui dėl paskolos (kredito) gavimo, sąlygų pakeitimų ir pan. surašyti ir patvirtinti siūlome iš anksto kreiptis į paskolą (kreditą) išdavusį ar išduosiantį banką, prašant pateikti bankui priimtiną įgaliojimo projekto tekstą, kadangi įvairių bankų reikalavimai yra skirtingi;
 • generaliniai įgaliojimai netvirtinami, būtina kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui;
 • ambasada neatlieka vertimų;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

Naujienlaiškio prenumerata