Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2022.01.20 10:13

Lietuvos ambasadoje Japonijoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir tik asmeniškai atvykus į ambasadą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims. Dėl notarinių veiksmų atlikimo kreiptis paštu negalima.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. notarinius veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu: https://www.enotaras.lt/, kai notarinį veiksmą atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Nuotoliniu būdu negalima atlikti šių notarinių veiksmų: testamento patvirtintinimo ar priėmimo saugoti, taip pat liudijimo, kad asmuo yra gyvas ir tam tikroje vietoje. Asmuo savo valiai patvirtinti turi turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal LR notariato įstatymo 27 straipsnį:

 1. tvirtina testamentus;
 2. tvirtina įgaliojimus;
 3. tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 4. tvirtina išankstinius nurodymus;
 5. tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 6. tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 7. tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 8. tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 9. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 10. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 11. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 12. priima saugoti asmeninius testamentus;
 13. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 14. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Kreipiantis dėl notarinio veiksmo atlikimo reikia pateikti:

 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Kitus notariniam veiksmui atlikti reikalingus dokumentus ar duomenis.
 • Konsulinį mokestį banko mokėjimo kortele. 

Kreipiantis dėl įgaliojimo surašymo, patvirtinimo reikia žinoti:

 • įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą;
 • žinoti, kokias teises suteiksite įgaliotiniui (atlikti konkrečius veiksmus, sudaryti įvairius sandorius ir pan.);
 • įgaliojimui dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo, dovanojimo surašyti ir patvirtinti : turėti įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą (VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas) ar jo kopiją, arba žinoti tikslų nekilnojamojo turto adresą ir unikalų numerį;
 • įgaliojimui dėl transporto priemonės (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo surašyti  ir patvirtinti: turėti transporto priemonės registracijos liudijimą ar jo kopiją, arba žinoti automobilio markę ir modelį, valstybinį Nr., identifikavimo Nr.;
 • pareiškimai dėl palikimo priėmimo ambasadoje netvirtinami - jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje;
 • įgaliojimui dėl paveldėjimo bylos vedimo Lietuvoje surašyti ir patvirtinti reikia žinoti mirusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir mirties datą;
 • įgaliojimui dėl paskolos (kredito) gavimo, sąlygų pakeitimų ir pan. surašyti ir patvirtinti siūlome iš anksto kreiptis į paskolą (kreditą) išdavusį ar išduosiantį banką, prašant pateikti bankui priimtiną įgaliojimo projekto tekstą, kadangi įvairių bankų reikalavimai yra skirtingi;
 • generaliniai įgaliojimai netvirtinami, būtina kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui;
 • ambasada neatlieka vertimų;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha