Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2019.10.07 11:39

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – kompetentingos institucijos, paprastai Užsienio reikalų ministerijos, atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Dokumentų legalizavimas – kompetentingos institucijos, paprastai Užsienio reikalų ministerijos, atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia.

Jei dokumentai, kurie bus teikiami įstaigai Lietuvoje, buvo išduoti valstybėje, prisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, jie turi būti tvirtinami pažyma (Apostille) dokumentą išdavusioje valstybėje .

Jei dokumentai išduoti valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, juos reikia legalizuoti ir dokumentą išdavusioje valstybėje, ir valstybėje, kurios įstaigai dokumentas bus teikiamas.

  • Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos ambasadai. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą Apostille Lietuvoje rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinės informacijos puslapyje.
  • Japonijoje išduoti dokumentai Apostille tvirtinami Japonijos užsienio reikalų ministerijoje (Ministry of Foreign Affairs of Japan).
  • Australijoje išduoti dokumentai Apostille tvirtinami Užsienio reikalų ir prekybos departamento (Department for Foreign Affairs and Trade) teritoriniuose padaliniuose.
  • Filipinuose išduoti dokumentai Apostille tvirtinami Filipinų užsienio reikalų departamente (Departament of Foreign Affairs).
  • Naujojoje Zelandijoje išduoti dokumentai Apostille tvirtinami Vidaus reikalų departamente (Department of Internal Affiars).
  • Indonezija nėra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos, todėl Indonezijoje išduoti dokumentai turi būti legalizuojami Indonezijos užsienio reikalų ministerijoje (Ministry of Foreign Affairs of Indonesia). Po to, kai dokumentai legalizuojami Indonezijoje, jie turi būti legalizuoti ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba Lietuvos ambasadoje.
  • Malaizija nėra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos, todėl Malaizijoje išduoti dokumentai turi būti legalizuojami Malaizijos užsienio reikalų ministerijoje (Ministry of Foreign Affairs of Malaysia). Po to, kai dokumentai legalizuojami Malaizijoje, jie turi būti legalizuoti ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba Lietuvos ambasadoje.
  • Singapūras nėra prisijungęs prie 1961 m. Hagos konvencijos, todėl Singapūre išduoti dokumentai turi būti legalizuojami Singapūro užsienio reikalų ministerijoje (Ministry of Foreign Affairs of Singapore). Po to, kai dokumentai legalizuojami Singapūre, jie turi būti legalizuoti ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba Lietuvos ambasadoje.

Lietuvos ambasadoje Japonijoje legalizuojami oficialūs dokumentai išduoti Lietuvoje. Indonezijoje, Malaizijoje ar Singapūre išduoti oficialūs dokumentai gali būti legalizuojami ambasadoje tik po to, kai dokumentas buvo legalizuotas jį išdavusioje valstybėje. Dokumentai legalizavimui negali būti pateikiami paštu. Kartu su dokumentais reikia pateikti pasą ar kitą asmens dokumentą. Kai dokumentus pateikia kitas asmuo, gali būti paprašyta pateikti įgaliojimą.

DĖMESIO:

  • Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) dokumentai yra nelegalizuojami, juos būtina pakeisti į Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus.
  • Konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą ambasadoje yra 20 eurų.

 

Naujienlaiškio prenumerata