Portugalija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.11.15 11:14
 1. Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Portuguese Republic on the Mutual Promotion and Protection of Investments
  Lisabona, 1998-05-27.
  Įsigaliojo 2003-08-14.
  Neteko galios 2022-10-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-805.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 45-1715.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl grąžinimo asmenų, kurie atvyko į valstybę ar gyvena joje be leidimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Portugal on the Readmission of Persons entering a Country and Staying there without Authorisation
  Lisabona, 1999-02-11.
  Įsigaliojo 2001-06-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. kovo 11 d. įstatymu Nr. VIII-1411.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2943.
 3. Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
  Lisabona, 2002-02-14.
  Įsigaliojo 2003-02-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 22 d. įstatymu Nr. IX-1144.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr. 111-4900.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement on Cooperation in the Field of Tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Portuguese Republic
  Lisabona, 1999-11-08.
  Įsigaliojo 2005-04-18.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1161.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 60-2092.