Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JAPONIJOJE, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI, INDONEZIJOS RESPUBLIKAI IR MALAIZIJAI

Adresas: 3-7-18 Moto-Azabu; Minato-ku, Tokyo 106-0046, JAPAN

plačiau »

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2018.02.07 11:04

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje konsulinis mokestis mokamas Japonijos jenomis. Konsulinio mokesčio tarifų eurais atitikmuo jenomis patvirtinamas remiantis Europos centrinio banko skelbiamu užsienio valiutos kursu.

Už pasų ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą

100 eurų

13560 jenų

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą vaikams iki 18 metų ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius

50 eurų

6780 jenų

- laikino paso išdavimą

50 eurų

6780 jenų

- asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

5 eurai

678 jenos

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimą priėmimą:

- Šengeno vizos

60 eurų

8136 jenos

- nacionalinės vizos

60 eurų

8136 jenos

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

13560 jenos

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6780 jenų

- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo

25 eurai

3390 jenų

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

60 eurų

8136 jenos

Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės įstaigų

20 eurų

2712 jenų

Už dokumentų legalizavimą ambasadoje ar perdavimą tvirtinimui pažyma (Apostille) į Užsienio reikalų ministeriją

20 eurų

2712 jenų

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

- santuokos įregistravimą

100 eurų

13560 jena

- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

5 eurai

678 jenos

Už notarinius veiksmus:

- sandorių (įgaliojimų, testamentų ir kt.) patvirtinimą

30 eurų

4068 jenos

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

10 eurų

1356 jenos

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

1356 jenos

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 eurų

4068 jenos

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

4068 jenos

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

6780 jenų

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

4068 jenos

- jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

13560 jenų

- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų

1356 jenos

Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

6780 jenų

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

4068 jenos

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6780 jenų

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

30 eurų

4068 jenos

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

- iki 115 eurų vertės

15 eurų

2034 jenos

- daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

2712 jenų

 

 

Naujienlaiškio prenumerata