Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2020.08.03 14:43

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje atsiskaityti už konsulines ir pašto paslaugas galima:

  1. Banko mokėjimo kortele ambasadoje
  2. Banko pavedimu į ambasados sąskaitą

Gavėjas: Lietuvos  Respublikos ambasada Japonijoje
Sąskaitos Nr.:  LT89 7300 0101 5612 6550
Bankas: „Swedbank” AB
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
SWIFT kodas: HABALT22
Juridinio asmens kodas: 112029651

SVARBU! Pavedime prašome nurodyti pareiškėjų vardą(us), pavardę(es) ir konsulinę paslaugą(as), dėl kurios(ių) bus kreipiamasi, pvz. už vardenio pavardenio paso keitimą. Su banko pavedimu susiję banko mokesčiai neturi būti įskaičiuoti į mokesčio sumą, atlikdamas operaciją mokėtojas turi nurodyti kad mokėtojo ir gavėjo bankų taikomas papildomas išlaidas apmoka mokėtojas.

Pareiškėjas, pageidaujantis išduotus dokumentus (pvz., pasą asmens tapatybės kortelę, konsulinę pažymą)  gauti paštu Japonijoje, ambasadai pateikia Japonijos pašto voką (Japan Post Letter Pack) su užrašytu adresu.

Pareiškėjas, pageidaujantis išduotus dokumentus gauti paštu už Japonijos ribų, taip pat apmoka dokumento siuntimo paštu išlaidas.

Taikoma nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Už pasų ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą

100 eurų

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą vaikams iki 18 metų ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius*

50 eurų

- laikino paso išdavimą

50 eurų

- asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 eurų

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimą priėmimą:**

- Nacionalinės vizos 120 eurų
- Šengeno vizos 80 eurų
- Šengeno vizos vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus 40 eurų

Šengeno vizos Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos bei Serbijos piliečiams (vadovaujantis sutartimis)

35 eurai

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo

25 eurai

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

60 eurų

Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės įstaigų

20 eurų

Už dokumentų legalizavimą ambasadoje ar perdavimą tvirtinimui pažyma (Apostille) į Užsienio reikalų ministeriją (už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą Apostille)

20 eurų

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

- santuokos įregistravimą

100 eurų

- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

5 eurai

Už notarinius veiksmus:

- sandorių (įgaliojimų, testamentų ir kt.) patvirtinimą

30 eurų

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

10 eurų

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 eurų

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

- jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų

Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

30 eurų

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

- iki 115 eurų vertės

15 eurų

- daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

* Jei pilietis kuriam nesukako 18 metų, taip pat kuriam sukako senatvės pensijos amžius, kreipiasi dėl paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, sumažintas 50 eurų mokestis taikomas tik už vieno iš dokumentų išdavimą.

**Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Pašto paslaugų tarifai siunčiant išduotus dokumentus (pvz., pasą, konsulinę pažymą) registruotu paštu (Japan Post Express Mail Service) už Japonijos ribų:

Australija, Naujoji Zelandija 16 eurų
Filipinai, Malaizija, Indonezija, Singapūras 11 eurų

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

Naujienlaiškio prenumerata