Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JAPONIJOJE, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI, INDONEZIJOS RESPUBLIKAI IR MALAIZIJAI

Adresas: 3-7-18 Moto-Azabu; Minato-ku, Tokyo 106-0046, JAPAN

plačiau »

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2019.03.01 11:10

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje sumokėti konsulinį mokestį galima Japonijos jenomis grynais pinigais susitikimo metu arba iš anksto pavedimu į Ambasados sąskaitą Eurais:

Gavėjas: Lietuvos  Respublikos ambasada Japonijoje

Sąskaitos Nr.:  LT89 7300 0101 5612 6550

Bankas: „Swedbank” AB

Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva

SWIFT kodas: HABALT22

Juridinio asmens kodas: 112029651

 

SVARBU! Pavedime prašome nurodyti pareiškėjų vardą(us), pavardę(es) ir konsulinę paslaugą(as), dėl kurios(ių) bus kreipiamasi, pvz. už vardenio pavardenio paso keitimą. Su banko pavedimu susiję banko mokesčiai neturi būti įskaičiuoti į mokesčio sumą, atlikdamas operaciją mokėtojas turi nurodyti kad mokėtojo ir gavėjo bankų taikomas papildomas išlaidas apmoka mokėtojas.

Taikoma nuo 2019 m. kovo 1 d.

Už pasų ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą

100 eurų

12644 jenos

- paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą vaikams iki 18 metų ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius*

50 eurų

6322 jenos

- laikino paso išdavimą

50 eurų

6322 jenos

- asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 eurų

2529 jenos

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimą priėmimą:**

- Šengeno vizos

60 eurų

7586 jenos

- Nacionalinės vizos

60 eurų

7586 jenos

Šengeno vizos Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos bei Serbijos piliečiams (vadovaujantis sutartimis)

35 eurai

4425 jenos

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

12644 jenos

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6322 jenos

- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo

25 eurai

3161 jena

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

60 eurų

7586 jenos

Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės įstaigų

20 eurų

2529 jenos

Už dokumentų legalizavimą ambasadoje ar perdavimą tvirtinimui pažyma (Apostille) į Užsienio reikalų ministeriją (už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą Apostille)

20 eurų

2529 jenos

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

- santuokos įregistravimą

100 eurų

12644 jenos

- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą***

5 eurai

632 jenos

Už notarinius veiksmus:

- sandorių (įgaliojimų, testamentų ir kt.) patvirtinimą

30 eurų

3793 jenos

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

10 eurų

1264 jenos

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

1264 jenos

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 eurų

3793 jenos

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

3793 jenos

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

6322 jenos

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

3793 jenos

- jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

12644 jenos

- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų

1264 jenos

Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

6322 jenos

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

3793 jenos

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

6322 jenos

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

30 eurų

3793 jenos

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

- iki 115 eurų vertės

15 eurų

1897 jenos

- daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

2529 jenos

* Jei pilietis kuriam nesukako 18 metų, taip pat kuriam sukako senatvės pensijos amžius, kreipiasi dėl paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, sumažintas 50 eurų mokestis taikomas tik už vieno iš dokumentų išdavimą.

**Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

*** Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

Naujienlaiškio prenumerata