Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2016.09.15 12:52

Lietuvos ambasadoje Japonijoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir tik asmeniškai atvykus į ambasadą. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims. Dėl notarinių veiksmų atlikimo kreiptis paštu negalima.

Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje gali būti atliekami šie notariniai veiksmai:

 • tvirtinami įgaliojimai, testamentai ir kiti sandoriai, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudijamas dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumas;
 • liudijamas parašo dokumentuose tikrumas
 • liudijamas dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumas;
 • tvirtinamas faktas, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • atliekami kiti įstatymų numatyti notariniai veiksmai.

Kreipiantis dėl notarinio veiksmo atlikimo reikia pateikti:

 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Kitus notariniam veiksmui atlikti reikalingus dokumentus ar duomenis.
 • Konsulinį mokestį Japonijos jenomis grynais ir be grąžos. 

Kreipiantis dėl įgaliojimo surašymo, patvirtinimo reikia žinoti:

 • įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą;
 • žinoti, kokias teises suteiksite įgaliotiniui (atlikti konkrečius veiksmus, sudaryti įvairius sandorius ir pan.);
 • įgaliojimui dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo, dovanojimo surašyti ir patvirtinti : turėti įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą (VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas) ar jo kopiją, arba žinoti tikslų nekilnojamojo turto adresą ir unikalų numerį;
 • įgaliojimui dėl transporto priemonės (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo surašyti  ir patvirtinti: turėti transporto priemonės registracijos liudijimą ar jo kopiją, arba žinoti automobilio markę ir modelį, valstybinį Nr., identifikavimo Nr.;
 • pareiškimai dėl palikimo priėmimo ambasadoje netvirtinami - jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje;
 • įgaliojimui dėl paveldėjimo bylos vedimo Lietuvoje surašyti ir patvirtinti reikia žinoti mirusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir mirties datą;
 • įgaliojimui dėl paskolos (kredito) gavimo, sąlygų pakeitimų ir pan. surašyti ir patvirtinti siūlome iš anksto kreiptis į paskolą (kreditą) išdavusį ar išduosiantį banką, prašant pateikti bankui priimtiną įgaliojimo projekto tekstą, kadangi įvairių bankų reikalavimai yra skirtingi;
 • generaliniai įgaliojimai netvirtinami, būtina kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui;
 • ambasada neatlieka vertimų;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.

Naujienlaiškio prenumerata