Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2020.08.06 15:48

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę arba nutraukę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik: pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Apskaitant Lietuvos Respublikos piliečio santuoką su užsienio valstybės piliečiu, taip pat jų vaiko gimimą, Lietuvos Respublikos piliečio pavardė rašoma remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad popieriniai civilinės būklės aktų įrašų (gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties) liudijimai nėra išduodami, o asmens prašymu gali būti išduodamas civilinės būklės akto įrašo išrašas. Lietuvos ambasada Japonijoje gali tarpininkauti dėl tokių išrašų pareikalavimo iš Lietuvos tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Dokumentų pateikimas

Dokumentus ambasadai pateikia vienas iš tėvų ar sutuoktinių asmeniškai (Lietuvos Respublikos pilietis) ar per notariškai įgaliotą asmenį.

Vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimui apskaityti Lietuvoje reikia pateikti:

 • Užpildytą prašymą įtraukti vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą į apskaitą.
 • Vaiko užsienio valstybės tapatybės dokumentą (pasą), jeigu toks buvo išduotas.
 • Legalizuotą arba patvirtintą pažyma „Apostille“ užsienio valstybės institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą.
 • Vaiko gimimo liudijimo vertimą į lietuvių kalbą - vertimas turi būti tikslus ir teisingas bei lietuviškais rašmenimis.
 • Abiejų tėvų pasus arba asmens tapatybės korteles.
 • Konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą Japonijos jenomis grynais ir be grąžos, jeigu asmuo pageidauja gauti vaiko gimimo akto įrašo išrašą.
 • Pageidaujant išduotą gimimo akto įrašo išrašą gauti paštu – iš anksto apmokėti registruoto pašto išlaidas.

Santuokai, sudarytai užsienio valstybėje, apskaityti Lietuvoje reikia pateikti:

 • Užpildytą prašymą dėl santuokos, sudarytos užsienio valstybėje, įtraukimo į apskaitą.
 • Legalizuotą arba patvirtintą pažyma „Apostille“ užsienio valstybės institucijų išduotą santuokos liudijimą.
 • Santuokos liudijimo vertimą į lietuvių kalbą - vertimas turi būti tikslus ir teisingas bei lietuviškais rašmenimis.
 • Abiejų sutuoktinių pasus arba asmens tapatybės korteles.
 • Konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą Japonijos jenomis grynais ir be grąžos, jeigu asmuo pageidauja gauti santuokos akto įrašo išrašą.
 • Pageidaujant išduotą santuokos akto įrašo išrašą gauti paštu - iš anksto apmokėti registruoto pašto išlaidas.

Apskaityti užsienyje nutrauktą santuoką Lietuvoje reikia pateikti:

 • Užpildytą prašymą dėl santuokos, nutrauktos užsienio valstybėje, įtraukimo į apskaitą.
 • Legalizuotą arba patvirtintą pažyma „Apostille“ užsienio valstybės teismo sprendimą ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą dėl ištuokos.
 • Užsienio valstybės teismo sprendimo ar kitos kompetentingos institucijos išduoto dokumento dėl ištuokos vertimą į lietuvių kalbą - vertimas turi būti tikslus ir teisingas bei lietuviškais rašmenimis.
 • Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Buvusio sutuoktinio paso ar kito asmens tapatybės dokumento kopiją, jei ji turima.  
 • Konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą Japonijos jenomis grynais ir be grąžos, jeigu asmuo pageidauja gauti ištuokos akto įrašo išrašą..
 • Pageidaujant išduotą ištuokos akto įrašo išrašą gauti paštu - iš anksto apmokėti registruoto pašto išlaidas.

Gauti gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties įrašo išrašą iš Lietuvos reikia pateikti:

 • Užpildytą prašymą išduoti kartotinį civilinės būklės akto liudijimą.
 • Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Iki 1991 m. kovo 11 d. išduotą gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimą arba prarasto liudijimo kopiją (esant galimybei).
 • Nustatytos formos prašymą tarpininkauti patvirtinant civilinės būklės akto įrašo išrašą pažyma Apostille, jeigu to pageidaujama (pildoma ambasadoje).  
 • Konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą Japonijos jenomis grynais ir be grąžos.
 • Pageidaujant civilinės būklės akto įrašo išrašą gauti paštu - iš anksto apmokėti registruoto pašto išlaidas.

DĖMESIO:

Prašymus prašome pildyti didžiosiomis raidėmis lietuviškai rašmenimis bei nurodyti tikslų adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, e. pašto adresą).

 

Naujienlaiškio prenumerata