Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2015.03.13 11:40

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – dokumentas, išduodamas, jeigu Jūs, būdami užsienyje:

 • prarandate asmens tapatybės kortelę ar pasą,
 • pasas tampa netinkamu naudotis ar
 • pasibaigia jo galiojimo laikas.

AGP išduodamas, jeigu Jūs neturite kito galiojančio kelionės dokumento.

AGP išduodamas tik grįžimui į Lietuvos Respubliką, t.y. tęsti kelionę su šiuo dokumentu ir (ar) vykti į kitas valstybes negalima.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet šis laikas negali būti ilgesnis kaip 15 dienų nuo AGP išdavimo dienos. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Dokumentų pateikimas

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, užpildė ir pasirašė pareiškimą, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu.

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP pradeda galioti jo išdavimo dieną, todėl dokumentas gali būti išrašytas ne anksčiau kaip prieš 2 savaites iki kelionės dienos.
 
Jei buvimo valstybėje nėra pasiekiamos Lietuvos Respublikos atstovybės, AGP (Emergency Travel Document) gali išduoti bet kurios kitos  Europos Sąjungos valstyės narės  diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

AGP gauti reikia pateikti:

 • Tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti AGP.
 • Dvi 35x45 mm dydžio nuotraukas, atitinkančiasasmens, kuriam prašomas AGP, amžių.
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi.
 • Konsulinį mokestį Japonijos jenomis grynais ir be grąžos.
 • Jeigu pasas ar asmens tapatybės kortelė buvo prarasta: pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pildomas ambasadoje), jeigu nebuvo pateiktas elektroninis pranešimas apie paso praradimą per Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą (https://epis.vrm.lt).
 • Jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento: pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Jeigu AGP prašomas vaikui: jo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus.
 • Jeigu AGP prašomas vaikui, gimusiam užsienio valstybėje: Lietuvos Respublikos gimimo liudijimas arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“ užsienio valstybės institucijų išduotas gimimo liudijimas.

DĖMESIO:

Prašymą išduoti AGP prašome pildyti didžiosiomis raidėmis lietuviškais rašmenimis bei nurodyti tikslų adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, e.pašto adresą).

Naujienlaiškio prenumerata