Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos ambasada Danijoje skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti

Sukurta 2020.07.17 / Atnaujinta 2020.07.17 14:03

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, spręsti problemas;
 • išmanyti darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, diplomatinės atstovybės veiklą, išmanyti teisės aktus, reikalingus ūkvedžio funkcijoms atlikti;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

 • užtikrina ambasados pastatų (įskaitant ir rezidenciją), tarnybinių patalpų, inžinerinių sistemų, informacinių technologijų įrenginių, signalizacijų techninę priežiūrą ir eksploataciją, organizuoja jų remonto darbus;
 • atlieka smulkius remonto darbus;
 • apskaito, tvarko ir rūpinasi ambasados turtu, rengia ataskaitas;
 • organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas;
 • atsako už materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų), esančių ambasadoje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 • rengia ir vykdo sutartis paslaugų ir ūkinės veiklos klausimais, tvarko su ūkine veikla susijusias sąskaitas;
 • aprūpina darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis ir prekėmis;
 • rūpinasi ambasados  patalpų ir teritorijos valymu ir tvarkymu;
 • padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 • prisideda organizuojant ambasados renginius ir priėmimus;
 •  vairuoja ambasados transportą, kai tai būtina tiesioginėms funkcijoms atlikti;
 •  veža ambasados darbuotojus, delegacijas, ambasados svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 • prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 • rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;
 • vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai:

 • Panašaus darbo patirtis
 • Lietuvių, danų, anglų kalbų mokėjimas

Papildoma informacija:

 • Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.
 • Darbo pradžios data priklausys nuo saugumo patikros ir leidimo išdavimo

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. liepos 31 d. 17 val. (Kopenhagos laiku) elektroniniu paštu [email protected], pateikia gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Kontaktas informacijai: Aušrinė, tel. +45 39 45 22 75 (liepos 27-31 d.)